RAAMATUD
 
Sisuga tutvumiseks klikkige pildil. Tellimiseks valige soovitud kogus (–/+) ja minge Ostukorvi.
Toode Selgitus Hind Kogus
Vaata täpsemalt... Muudatused raamatupidamises 2017  (104 lk)

Kogumik koosneb raamatust ning ligipääsust veebikeskkonnale.

Raamatus on rida-realt kajastatud kõik 1.01.2017 jõustunud muudatused raamatupidamise seaduses ning Raamatupidamise toimkonna juhendites.

Veebikeskkond võimaldab muuhulgas ligipääsu vandeaudiitori ja Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika spetsialisti Maire Otsus-Carpenteri videokoolitusele, mis käsitleb 2016. aasta majandusaasta aruande koostamist ning seletab lahti ka jõustunud muudatused.
98.10
Vaata täpsemalt... Komplekt esmaabi töökohal

Sotsiaalministri määrusega „Esmaabi korraldus ettevõttes“ on kõigile tööandjaile seatud mitmeid nõudmisi. Muuhulgas on tööandja kohustatud:
  • Paigutama nähtavatele kohtadele juhendmaterjalid esmaabi andmise viisidest (plakatid, brožüürid jm näitlikud vahendid);
  • Määrama isiku, kes vastutab esmaabivahendite korrashoiu eest;
  • Märgistama nõuetekohaselt esmaabivahendite asukoha;
  • Paigutama nähtavale kohale telefoninumbrid abi kutsumiseks (ühtne number 112);
  • Paigutama nähtavale kohale trükitult andmed töötajate kohta, kes oskavad anda esmaabi.
Komplekt Esmaabi töökohal on mõeldud kirjeldatud nõudmiste täitmise lihtsustamiseks. Komplektis sisaldub raamat „Esmaabi töökohal“ (128 lk), esmaabi plakat (A2 formaat), kolm kohustuslikku esmaabimärgi kleebist (Hädaabi 112, Esmaabi ja Esmaabi eest vastutab) ja ligipääs kogumiku veebikeskkonnale.
85.00
Vaata täpsemalt... Esmaabi plakat

Värviline A2-formaadis plakat. Alus: Esmaabi korraldus ettevõttes, Sotsiaalministri 13. detsembri 1999. a määrus nr 82. Tööandja kohustused: Paigutada nähtavatele kohtadele juhendmaterjalid esmaabi andmise viisidest (plakatid, brožüürid jm näitlikud materjalid).
5.05
Vaata täpsemalt... Majandusaasta aruande koostamine  (248 lk)

Koostaja Mai Palmipuu.
Praktiline käsiraamat, mis abistab raamatupidajat ja finantsjuhti ettevõtte majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel, lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Sobilik ka 2015. aasta aruande koostamiseks.
Raamatuga on kaasas abimaterjalidega CD-plaat.
85.00
Vaata täpsemalt... Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine  (200 lk)

Autor: Enno Lepvalts.
Kogumikus seletab Eesti Raamatupidamisettevõtete Liitu kuuluva raamatupidamisfirma Vesiir OÜ juhatuse liige Enno Lepvalts lahti nii seadusest tulenevad nõuded kui ka ettevõtte omanike, juhtide, raamatupidajate ja kreeditoride ootused korrektsete raamatupidamise sise-eeskirjade teemal.
Kaasas CD-plaat, millel raamatus viidatud lisamaterjalid.
47.20
Vaata täpsemalt... Kutsehaigused. Käsiraamat tööandjale  (332 lk)

Käsiraamat sisaldab tööandjale vajalikku kutsehaiguseid ja terviseriske puudutavat teavet:
• seadusandlus
• kutsehaigusi põhjustavad riskitegurid
• kutsehaiguste ennetamine
• üldine töötervishoid

Raamatuga kaasas oleval CD-plaadil on toodud ülevaade terviseriskidest ja kutsehaigustest, mis võivad esineda enamlevinud ametikohtadel ning kogu kutsehaigustega seonduv seadusandlus tervikkujul.
47.20
Vaata täpsemalt... Liiklusmärgid, teemärgised, foorid  (152 lk)

Formaat A6 (105x148mm). Põhineb Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusel nr 12, 22.02.2011,“Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“.
7.00
OSTUKORV
Osukorvis: 0 toodet
Summa: 0.00
KUIDAS OSTA?
RAAMATUD
ERAISIKUTE RAAMATUD
LISAMATERJALID
KONTAKT